OP WEG NAAR EEN ONTWIKKELGERICHTE ORGANISATIE

SAMENVATTING BIJ HET BOEK: HOU EENS OP MET REORGANISEREN!

Om een ontwikkelgerichte of lerende organisatie te worden, is het goed om te kijken wat er binnen jouw organisatie gebeurt. Wat wordt gedaan om meer wendbaarheid en innovatie te realiseren? Hoe vinden veranderprocessen plaats? Staat de organisatie centraal of zijn de mensen en hun lerend vermogen het uitgangspunt? In het schema aan de achterzijde van deze kaart wordt het verschil tussen ‘traditioneel veranderen’ en ‘continu ontwikkelen’ samengevat. Richt men zich binnen jouw organisatie op de linker- of rechterkolom? En wat is er dus nodig om de verandering naar een ontwikkelgerichte organisatie in gang te zetten?

Wilt u de hele samenvatting lezen, klik dan hier.