De organisatie is zo sterk als het lerend vermogen
van de mensen 

– Albert Einstein –

De Lerende Organisatie: Samen meer resultaat

organisatieEen organisatie waar medewerkers optimaal met en van elkaar leren en steeds beter presteren. Dat wil iedereen!

Vitale medewerkers, gezonde organisaties
Wilt u medewerkers die weten wat er speelt in de markt en zich blijven ontwikkelen? Die duurzaam inzetbaar zijn, ongeacht de veranderingen die op een organisatie afkomen? In staat zijn om in het hier en nu te acteren op (veranderde) omstandigheden?

Lerende organisatie
Peter Senge heeft in zijn boek ‘de vijfde discipline’ de basis gelegd voor ‘de lerende organisatie’. De organisatie zelf leert niet letterlijk, de medewerkers daarbinnen wel. Voor veel organisaties is het lastig een lerende organisatie te worden met een optimaal leerklimaat. Zeker op de manier waarop Senge deze beschrijft.

Talentmanagement, competentiemanagement en 70-20-10 model
Er zijn verschillende hulpmiddelen en modellen die een lerende organisatie ondersteunen. Talentmanagement en competentiemanagement zijn hier voorbeelden van. Net als het 70-20-10 model.

Het 70-20-10 model van Charles Jennings is ongekend populair. Het 70-20-10 model gaat ervan uit dat je 70% van wat je leert, leert door het werk zelf (de ervaring, oefenen, reflectie), 20% leren we van anderen. Bijvoorbeeld door gesprekken, netwerken, het benaderen van de juiste mensen die je bij een vraag of probleem kunnen helpen. Slechts 10% (!) leren we van formele leeractiviteiten (e-learning, training, etc.).

De percentages van het model zijn een indicatie van hoe we het meeste leren op de werkvloer. Per branche en organisatie is dit uiteraard verschillend. Waar het om gaat is dat je binnen een organisatie op een andere manier naar leren en ontwikkelen – en daarmee samenwerken – kunt en moet kijken. De 70-20-10 gedachte is hierbij geen doel op zich en talentmanagement en competentiemanagement zijn ‘slechts’ hulpmiddelen in het proces.

Leren leren
Lerende organisaties zijn organisaties die continu leren, zich ontwikkelen en daarmee zichzelf blijven vernieuwen. Niet door extra opleidingen te volgen, maar door te leren in en van het werk samen met anderen. Samenwerken is lang niet binnen alle teams vanzelfsprekend. En het proces van ‘leren leren’ al helemaal niet. Het vraagt om een integrale aanpak waarbij leidinggevenden extra begeleiding krijgen. Wij bieden deze begeleiding met resultaatgerichte – op maat gemaakte – programma’s!

Benieuwd hoe uw organisatie leert leren en op voorsprong komt? Neem dan contact met ons op!

Terug naar organisatieontwikkeling

Veelgestelde klantvragen

Veel organisaties willen lerend worden, omdat door leren en ontwikkelen van medewerkers ook de organisatie zich verder ontwikkelt. Niet als doel op zich, maar om diensten en producten continu te verbeteren en te innoveren met de klant centraal. De organisatie in totaal lerend maken, lijkt een moeilijke zaak. Maar eigenlijk hoef je alleen maar te beginnen. Of dit nu meteen organisatiebreed is, of in een team; we helpen u graag op weg. Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Duurzame inzetbaarheid is bij veel organisaties een urgent thema. Je wil als organisatie flexibel zijn richting de toekomst. Dit vraagt ook iets van de wendbaarheid en inzetbaarheid van je medewerkers. Het begint met een eerlijk gesprek met medewerkers over de toekomst van de organisatie en de rol van de medewerker hierin. Maar ook andersom: wat is de ambitie van de medewerker? En hoe kijkt de leidinggevende hier tegenaan? Hoe kan hij of zij hierin ondersteund worden?  Willen jullie open en eerlijk het gesprek aan met jullie medewerkers en zijn jullie benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek.
Wanneer we deze vraag krijgen, zijn we altijd heel benieuwd wat de organisatie onder een aanspreekcultuur verstaat en wat daarin nu nog niet optimaal verloopt. Het ontbreken van een aanspreekcultuur kan leiden tot conflictvermijding, het maken van onnodige fouten, en een slechte werksfeer waarin ‘over elkaar’ in plaats van ‘met elkaar’ wordt gesproken. In het ergste geval ontstaat zelfs pestgedrag. De klant is uiteindelijk de dupe. Je moet elkaar dus kunnen aanspreken met als doel samen te leren van gemaakte fouten en continu te verbeteren. Meer weten over dit onderwerp en onze aanpak daarbij? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Wees eerlijk naar je medewerkers over de (on)mogelijkheden die je ziet binnen de organisatie. Wees oprecht nieuwsgierig naar wat ze zelf voor ambities hebben, of dit nu binnen of buiten de organisatie is. En wat als het werk binnen de organisatie ophoudt en er geen plek meer voor ze is? Wat wil een medewerker dan doen? Stel deze vraag niet pas als het te laat is, maar blijf continu met je medewerkers in gesprek. Een gesprek dat HR kan voeren? Nee! Leidinggevenden moeten dit gesprek aangaan. Het maakt niet uit hoe ver uw organisatie is met employability; wij kunnen helpen om duurzame inzetbaarheid te borgen binnen uw organisatie. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Veel organisaties gaan aan de slag met talentontwikkeling. Je wil talentvolle medewerkers boeien en binden aan de organisatie. Belangrijk is een visie te hebben op talent binnen je organisatie. Gaat het over de ‘toppertjes’ of over alle medewerkers met ieder zijn/haar unieke talenten? En wat zorgt voor (ver)binding?

We helpen u bij het formuleren van een visie op talentontwikkeling en de vertaling daarvan naar de praktijk. Onze rol kan adviserend zijn, faciliterend of uitvoerend en we ontwikkelen programma’s op maat voor uw organisatie. We onderzoeken graag samen met u wat uw organisatie nodig heeft. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.