Een afdeling is nog geen team

Teamontwikkeling en DISC model: Samen méér!

organisatieTeamontwikkeling, hoe doe je dat? Hoe haal je het beste uit een team? Het mag duidelijk zijn: teams werken beter als alle benodigde rollen vertegenwoordigd zijn en taken belegd zijn bij de mensen die daar het beste in zijn. Sterker nog: Werk je vanuit de rol die bij je past, dan geeft dat energie. Het DISC model geeft daarbij inzicht.

Teamontwikkeling
Teamontwikkeling begint met het herkennen, erkennen en waarderen van wat mensen al kunnen. En hen motiveren om hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Juist de verschillen tussen mensen zijn belangrijk. Zo wordt het mogelijk om elkaar aan te vullen, samen te werken en met en van elkaar te leren. Waar de één nu eenmaal niet zo goed in is, is de kracht van de ander.

Onze aanpak
Onze resultaatgerichte programma’s voor teamontwikkeling worden altijd op maat gemaakt. We realiseren concrete punten van verbetering die direct inzetbaar of toepasbaar zijn. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer:

  • DISC profiel: Individueel disc profiel en teamprofiel;
  • (Effectieve) Samenwerking;
  • Het maken van gezamenlijke werk- en samenwerkingsafspraken en dit borgen;
  • Verwachtingen en rolinvulling;
  • Creëren van een open (leer)cultuur, feedback en feedforward.

DISC Model
Bij teamontwikkeling maken wij onder meer gebruik van Insights DISC model en bijbehorende DISC profielen. Op basis van een analyse wordt duidelijk waar ieders kracht ligt. Hierna volgen heldere (werk)afspraken en richten leidinggevenden zich op ontwikkeling en eigen initiatief van medewerkers. Samenwerken en leren staat hierbij centraal. Het is belangrijk dat ook leidinggevenden weten wat het DISC model inhoudt en ook een eigen DISC profiel hebben.

Meer weten over DISC of snel aan de slag met teamontwikkeling?
Interesse in een DISC training of wilt u de samenwerking binnen uw team vergroten? Behoefte aan meer vitaliteit, open communicatie en onderlinge feedback? Neem dan contact met ons op!

Terug naar organisatieontwikkeling

Veelgestelde klantvragen

Als je als team beter wil presteren, moeten de teamleden in staat zijn om kritisch te kijken naar het functioneren van zichzelf en anderen binnen het team. Wat kunnen we anders en beter doen? Hoe kunnen we de klant of cliënt beter, sneller, kosten bewuster bedienen? Wat hebben we van elkaar nodig en wat spreken we hierover af? Vervolgens moeten collega’s elkaar daarop kunnen aanspreken. Dat is vaak een hele cultuuromslag. En dat vraagt om een goede begeleiding van het team met een cruciale rol voor de leidinggevende.
Benieuwd hoe wij uw organisatie op weg kunnen helpen met dit thema? Neem contact met ons op en we lichten onze visie en aanpak graag toe.
We krijgen regelmatig verzoeken voor (incompany) trainingen, bijvoorbeeld over het onderwerp feedback. Dit is een vrij breed thema en gaat vaak ook over een veilig leerklimaat, open werksfeer of een betere samenwerking. We kijken daarom allereerst samen met u waar de vraag precies vandaan komt en wat u wil bereiken met uw team. Een training of cursus is altijd mogelijk en verzorgen we graag, maar we kijken vanuit onze expertise vooral ook naar de meest effectieve manier om het gewenste resultaat te bereiken. Dat is altijd maatwerk en is niet per definitie een cursus of training. Neem daarom contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Dan zit u bij ons goed! We werken graag met DISC omdat het op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt waar de kwaliteiten van teams en de afzonderlijke leden daarbinnen liggen. Dit is een goede aanleiding en startpunt om de samenwerking te verbeteren, meer van en met elkaar te leren en op die manier producten en diensten te verbeteren. Onze training is dan ook niet alleen gericht op het (h)erkennen van elkaars kwaliteiten vanuit de verschillende profielen, maar nadrukkelijk ook bedoeld om de samenwerking en communicatie en daarmee de (team)performance te verbeteren.
Neem contact met ons op voor een intakegesprek waarin we uw vraag bespreken en aangeven wat we kunnen betekenen.
Deze vraag horen we tegenwoordig vaak. Om de beste diensten en producten te leveren aan de klant is samenwerken en leren enorm belangrijk. Dat is niet eenvoudig, zeker als medewerkers dat de afgelopen jaren zijn verleerd. Bijvoorbeeld omdat er veel gestuurd is op individuele (PM) resultaten. Je kunt dit veranderen door weer te zorgen voor een veilig leerklimaat waarin mensen zichzelf en elkaar uitdagen om samen beter te worden. Dit vraagt goed leiderschap, een duidelijke visie op mensen in organisaties, en om ontwikkeldoelstellingen voor het gehele team. Dit is niet eenvoudig en geen enkele organisatie is hetzelfde of heeft hetzelfde nodig. Wij bieden bij dit soort vragen altijd maatwerk. Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!