Ever change a winning team!

Organisatieontwikkeling

organisatieOrganisaties met toekomst zijn ontwikkelgerichte organisaties; ze stellen medewerkers en hun lerend vermogen centraal.

Herkent u deze vragen?
Hoe krijg ik ‘ze’ in beweging? Hoe zorgen we voor een aanspreekcultuur? Hoe realiseren we meer innovatie, eigenaarschap en ondernemerschap? Hoe kunnen we meer van elkaar leren? Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking in ons team effectiever wordt? Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen inzetbaar blijven?

Herkent u zich in één van deze vragen of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op!

Veelgestelde klantvragen

Als je goed wil samenwerken binnen een team, moet je allereerst weten wat je aan elkaar hebt en waar je met z’n allen voor staat en gaat. Wat is de ambitie van dit bedrijf? Wat betekent dit voor ons team? Wie is waar goed in? Collega’s ben je al, maar om een team te vormen is meer werk nodig. Wij ondersteunen dit onder andere door training (bijvoorbeeld met de DISC methode) en door een organisatie breed leiderschapsprogramma waarin aandacht is voor het begeleiden en faciliteren van samen werken en samen leren. Meer informatie? Neem contact met ons op!
Duurzame inzetbaarheid kun je op een aantal manieren stimuleren. Allereerst is het van  belang dat je mensen uitgedaagd houdt in het werk zelf. Daarnaast is duidelijkheid belangrijk. Wat verwacht je van iemand nu en in de toekomst? Welke ontwikkeling is nodig en wat betekent dit voor het werk van de medewerker? Wat is het plan B van een medewerker als zijn functie komt te vervallen? Ook als hiervan geen sprake is, moet het gesprek open gevoerd worden over wat iemand nog verder binnen het bedrijf of daarbuiten ambieert.
Wij pakken dit thema graag aan! Organisatie breed of binnen een specifiek team. Neem gerust contact met ons op! We helpen u graag verder.
Als het gebruikelijk is om binnen de organisatie van bovenaf te sturen en je wil dit omdraaien, dan is de kans groot dat medewerkers niet automatisch meer eigenaarschap en ondernemerschap tonen. Dit is een behoorlijke cultuursomslag en dat bereik je niet van de ene op de andere dag. Wat hiervoor nodig is? Een ambitie waar iedereen voor gaat, een duidelijke visie over hoe daar met de mensen te komen en goed leiderschap. We hebben een leiderschapsprogramma dat we voor uw organisatie op maat maken. We komen graag met u in contact als u hierover meer wil weten!