Leiderschapsontwikkeling:
Persoonlijke ontwikkeling én teamontwikkeling!

Wil je meer eigenaarschap en regie realiseren binnen je team(s)? Meer beweging en minder bureaucratie? Dat kan!

Veel leidinggevenden en HR-specialisten weten echter dat dit niet eenvoudig is. Reorganiseren of het volgen van trainingen leidt lang niet altijd tot het gewenste resultaat. Daarom geloven wij in een andere aanpak.

Onze aanpak is gebaseerd op het principe van ontwikkelgericht leiderschap. Of het nu gaat om effectievere samenwerking, het realiseren van een aanspreekcultuur of het coachen en ontwikkelen van individuele medewerkers: de rol van leidinggevenden is cruciaal. Zeker als er sprake is van een verandering binnen de organisatie of als er meer beweging nodig is.

Wij begeleiden en coachen leidinggevenden en HR specialisten. Meer informatie over ons aanbod lees je hieronder.
Wil je aan de slag met coaching, DISC-analyses of een ontwikkelgesprek? Neem dan contact met ons op!

Onze aanpak: leren leren

Wij ‘leren leren’. Dit doen we door te begeleiden en coachen in het werk. Geen rollenspellen, maar echte ‘real-time’ situaties. Dat is niet alleen effectief; het is ook heel efficiënt. Leren kost geen extra tijd en is praktijkgericht. Bovendien draagt deze aanpak direct bij aan een open leercultuur. We gaan uit van kwaliteiten en mogelijkheden en richten ons hierbij primair op leidinggevenden en coaches.

Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. Daarom verdiepen wij ons altijd in u als klant en bieden we advies of een aanpak die in uw situatie effectief is.

Ontwikkelgericht leiderschap

Wij geloven in de kracht van mensen en hun lerend vermogen. Samen bouwen zij aan de toekomst van de organisatie. De rol van leidinggevenden is hierin essentieel. Zij halen het beste in mensen naar boven, faciliteren het proces van samenwerken en leren, en stimuleren ontwikkeling. Wij noemen dit ‘ontwikkelgericht leiderschap’.

‘Ontwikkelgericht leiderschap’ gaat erover of je in staat bent zelf te groeien en anderen te inspireren, motiveren en stimuleren om het beste van zichzelf in te brengen, samen te werken en samen te leren om zo als mens en organisatie in ontwikkeling te blijven. Je geeft richting aan je eigen ontwikkeling en die van anderen. Leidinggevenden hebben de taak om het proces dat hiervoor nodig is op gang te brengen en te faciliteren om zo – steeds opnieuw – tot de juiste resultaten te komen.

Ontwikkelgericht leiderschap gaat in onze visie echter niet alleen over leidinggevenden. Het gaat over álle medewerkers. Een lerende, open cultuur maak je namelijk samen. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Eigenaarschap en zelfregie zijn daarbij belangrijke elementen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Je leest meer over onze visie in het boek ‘Hou eens op met reorganiseren!’ – Van inspiratie tot praktische aanpak.

Coaching

Geloof jij ook in de kracht van mensen? Wil je mensen en hun lerend vermogen centraal (leren) stellen in het werk? In de overtuiging dat juist dát onderscheidend is?

Of heb je ondersteuning nodig in je contacten met bijvoorbeeld een MT of Raad van Bestuur, omdat beweging en ontwikkeling juist dáár begint?

Afhankelijk van jouw situatie bieden we individuele coaching aan. In onze aanpak leggen we altijd de link naar jouw praktijksituatie, zodat het geleerde ook direct in de praktijk gebruikt kan worden. Denk daarbij ook aan hulp bij het opstellen van (beleids) documenten, het vormgeven van een nieuwe (overleg)structuur en werkwijze of het voeren van medewerkers- of jaargesprekken.

Een DISC-analyse kan, indien gewenst, deel uitmaken van de coaching.

Begeleiding

Wil je een lerende cultuur realiseren? Of meer zeggenschap vanuit het team? Wij begeleiden in het werk. Geen extra tijdsinvestering, maar concreet aan de slag met wat er in en op het werk gebeurt. Dat is niet alleen heel efficiënt; het is ook heel effectief!

Wij begeleiden in het proces: van coaching tot concrete resultaten op de werkvloer.

In onze aanpak zijn wij praktijkgericht en richten we ons op concrete, duurzame resultaten die zichtbaar worden in het werk. Van een nieuwe werkwijze tot meer energie en een betere sfeer. We realiseren ons tegelijkertijd dat tijd schaars is. Ook daarom begeleiden wij zo veel mogelijk in het werk en koppelen we groepssessies waar mogelijk aan regulier werkoverleg. Wij maken gebruik van ‘feedforward’: Wij gaan uit van wat er in de kern al aanwezig is en bouwen datgene wat goed gaat verder uit.

Cursusaanbod

Wil je naast je werk een opleiding of cursus volgen? Samen met gelijkgestemden van andere organisaties, zodat je ook van en met elkaar kan leren?
Kijk hieronder voor ons aanbod. Ook voor een erkend HBO diploma ben je bij ons aan het juiste adres!

ONTWIKKELGERICHT LEIDERSCHAP

Lees de brochure van onze Post-HBO opleiding die we via de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aanbieden

SUPERVISIE VOOR LEIDINGGEVENDEN:
LEREN VAN EN MET ELKAAR

Om je rol als leidinggevende verder te verstevigen leer je uiteindelijk (ook) het meeste van anderen. Tijdens de supervisiesessies gaan we aan de slag met concrete vraagstukken uit de praktijk die gezamenlijk worden benaderd en onderzocht. Dit onder inspirerende leiding van Marie-Christine Smit. De sessies dienen als voorbeeld om het teamleren binnen het eigen team op gang te brengen.

Voor wie: Leidinggevenden met minimaal een jaar werkervaring
Praktisch: Locatie: Nijmegen | Van 9:30 tot 12:00 uur | Aantal deelnemers per groep is 4 tot 6 | Data op aanvraag
Kosten bedragen € 745,- exclusief btw voor 3 sessies | De prijs is inclusief het boek: Hou eens op met reorganiseren! | Aanmelden of geïnteresseerd in ons incompany aanbod?
Mail ons via: info@rimpuls.nl | Ben je verhinderd, meld je dan aan voor de wachtlijst.

GUTS FOR GLORY:
DURVEN GROEIEN IN LEIDERSCHAP

Wil je meer succes realiseren? Tijdens deze intensieve dag zoomen we in op jouw rol als leider en hoe je het lerend vermogen van je team kan vergroten. Deze dag levert je het volgende op: Inzicht in jouw potentieel om mogelijkheden tot groei te creëren | Leren herkennen en benutten van kwaliteiten binnen je team | Leren herkennen en bespreekbaar maken van missers binnen je team als basis voor groei | Inzicht in eigen bevorderende en belemmerende overtuigingen en patronen | Concrete tips die je helpen om je als leidinggevende verder te ontwikkelen | Praktische handvatten om leren onderdeel te maken van het dagelijks werk van je team. Aanmelden of meer informatie? Kijk hier.

Voor wie: Deze training is bedoeld voor leidinggevenden met minimaal twee jaar werkervaring.
Data en Tijd: Data op aanvraag | Duur van 9:00 tot 17:00 uur.
Praktisch: Locatie: Nijmegen | Maximaal aantal deelnemers per groep is 12 | Kosten bedragen 695 euro exclusief btw | Aanmelden of geïnteresseerd in ons incompany aanbod?
Mail ons via: info@rimpuls.nl | Ben je verhinderd, meld je dan aan voor de wachtlijst.
Dit programma is een co-productie van Marie-Christine Smit van R-Impuls en Judith Caanen van Development Room.