Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester worden

– Philip Massinger –

Management Development

leiderschapManagement Development. Tegenwoordig worden van leidinggevenden andere inzichten en competenties verwacht. In onze visie moeten leidinggevenden in staat zijn om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en faciliteren. Zij dagen medewerkers uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Leren is faciliteren
Leiders faciliteren een omgeving waarin leren wordt aangemoedigd als normaal onderdeel van het werk. Fouten maken mag, ervan leren móet. Creativiteit, reflectie en leren is een integraal onderdeel van het werk. Dit maakt dan ook deel uit van ons management development programma. Net als samenwerken, feedback en DISC.

Management Development Programma
We helpen om te komen tot innovatiekracht. Echte innovatiekracht komt van binnenuit! Van de mensen dus. Aan de leidinggevende de uitdagende taak om het beste uit mensen naar boven te halen. Om leidinggevenden in dit proces te faciliteren, bieden wij een management development programma. Is er al voldoende innovatie, maar ontbreekt het aan de benodigde zakelijkheid? Ook dan sluit het managementprogramma volledig aan op de gewenste verandering binnen uw organisatie.

In ons management development programma leveren wij altijd maatwerk. Benieuwd hoe dit eruit ziet voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Terug naar leiderschapsontwikkeling

Veelgestelde klantvragen

Voor veel leidinggevenden is het lastig om authentiek te zijn. Je wordt niet als leider geboren en het kan lastig zijn om je rol en je eigen ik op natuurlijke wijze te vereenzelvigen.  Wat authentiek leiderschap voor u betekent is een vraag die u alleen voor uzelf kunt beantwoorden. Ons leiderschapsprogramma kan u in dit proces verder helpen. Zelfinzicht staat hierbij centraal. Meer weten over ons programma of over ons aanbod in coaching en training? Neem gerust contact met ons op!
Het lijkt een tegenstelling; kwetsbaarheid en kracht. Volgens ons kan het een niet zonder het ander. Je bent krachtig als je weet waar je talenten en uitdagingen liggen, als je openstaat voor feedback en als je je twijfel of fouten kunt toegeven. Dit maakt juist dat je met zelfinzicht en zelfverzekerdheid in je rol kunt staan. En dat je verantwoordelijkheid durft te nemen voor je taak om anderen te faciliteren, inspireren en ontwikkelen. En anderen aanspoort en aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Wij ondersteunen leidinggevenden graag in het combineren van kwetsbaarheid en kracht. Zo hebben we een leiderschapsprogramma, trainingen en bieden we coaching, afhankelijk van uw behoefte. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.
Als mensen te lang hetzelfde doen en zich daar comfortabel bij voelen, kan het zijn dat ze minder mobiel worden. Ze houden zaken graag bij het oude en zoeken liever naar zekerheden dan naar nieuwe mogelijkheden. Dat maakt dat ze zich minder ontwikkelen en minder goed inzetbaar worden. Ook zijn ze minder goed in staat om mee te denken met de klant en de organisatie. Dit veranderen, vraagt ook het nodige van leidinggevenden. Het vraagt om eerlijke gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over verwachtingen en mogelijkheden, en duidelijke afspraken gericht op ontwikkeling.

Een ding is zeker; er is veel onbenut potentieel binnen de organisatie. Wij delen graag onze visie over dit thema en bieden diensten die hierop aansluiten. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!