Je krijgt betrokken medewerkers door ze te betrekken

Nieuw organiseren, beter presteren

organisatieNieuw organiseren is hard nodig. De toekomst laat zich niet meer voorspellen en de dagelijkse praktijk zit vol verrassingen. De enige manier om ook in de toekomst toegevoegde waarde te leveren, is ervoor zorgen dat je continu kan blijven veranderen en anticiperen. Dit betekent dat je niet langer in oude patronen en structuren kan denken. ‘Het gaat niet langer om het veranderen van de organisatie, maar om het organiseren van de verandering.’

Nieuwe structuur ontstaat gaandeweg
Vaak denken directies dat zij de nieuwe organisatiestructuur al klaar moeten hebben liggen. De kans is echter groot dat de oplossing te ver af staat van wat de praktijk nodig heeft. Het gaat er juist om dat een nieuwe structuur en alles wat daarbij hoort, ontstaat in wisselwerking met de medewerkers. Zo ontstaat gaandeweg de rit (lees: gaandeweg de verandering) een nieuwe structuur. Een die niet statisch is, maar dynamisch.

Leiderschap belangrijk
Bij nieuw organiseren wordt vaak in één adem ‘zelfsturing van teams’ genoemd. Het realiseren van zelfsturing is nooit een doel op zich. Als het doel is om van ‘oud’ naar nieuw organiseren te gaan, dan is de rol van leidinggevenden – zeker in de beginfase – cruciaal. Dagen zij medewerkers uit het beste van zichzelf te laten zien?

Nieuw organiseren begint dus niet heel groots in een vooraf vastgelegd reorganisatieplan. Maar stap voor stap in een continu (leer)proces van verbeteren en vernieuwen met de klant centraal.

Meer weten?
Over nieuw organiseren, of benieuwd hoe je dit proces van nieuw organiseren op gang brengt? Of over leiderschap en zelfsturing? Neem dan contact met ons op!

Terug naar organisatieontwikkeling

Veelgestelde klantvragen

Dit is een vraag waarbij we altijd meteen getriggerd worden! De eerste vraag die we (liefst persoonlijk) willen stellen is: wat verstaan jullie onder het nieuwe werken? De tweede vraag is: wat willen jullie ermee bereiken? En afhankelijk van die antwoorden gaan we graag verder in gesprek. Wat wij in ieder geval vaak zien is dat het tot doel wordt verheven, terwijl het nieuwe werken een middel is (of zou moeten zijn) om je organisatiedoelen te bereiken. We denken graag constructief hierover met u mee! Maak meteen een vrijblijvende afspraak door contact met ons op te nemen.
‘Working 9 to 5…’. Wie kent het liedje niet? Jammer als je het op de werkvloer ook hoort, net op de momenten dat flexibiliteit van belang is. 
Onder flexibiliteit kun je veel verstaan. Wij zijn benieuwd wat jullie graag anders willen in het gedrag of de cultuur van medewerkers. Plan een gesprek met ons in, dan proberen we samen te achterhalen waar het probleem zit en wat wij in de oplossing voor jullie kunnen betekenen.
Het is een spannende stap om zelfsturende teams op te zetten. Ook zonder formele leiders gaat het over (persoonlijk) leiderschap. Kunnen de medewerkers deze rol gezamenlijk aan, wat hebben ze nodig en hoe gaan we dit organiseren? Vragen waar wij uw organisatie graag mee helpen. Maak vrijblijvend een afspraak met ons, zodat we kunnen kijken wat we hierin kunnen betekenen.
Je moet als organisatie wendbaar zijn, wil je kunnen blijven anticiperen op de continu veranderende omgeving. Je hebt daarvoor een organisatiestructuur nodig waarin continu verbeteren en vernieuwen centraal staat. En een stijl van leidinggeven die dat alles ondersteunt. We bieden hiervoor een totaalaanpak aan. Benieuwd hoe dat eruit kan zien voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op!