Organisaties veranderen niet, mensen wel

Organisatiestructuur: Hoe wendbaar is uw organisatie?

organisatieOrganistiestructuur: Hoe wendbaar en vitaal is uw organisatie? Kunt u snel inspelen op veranderingen, of ervaart u uw organisatie als traag en log?

Verandermanagement
Verandermanagement, ook wel change management genoemd, wordt vaak ingezet om de organisatiestructuur aan te passen. Er is, zeker in crisistijd, behoefte om efficiënter te werken en processen te verbeteren. Veel organisaties hebben methodieken als Lean (Six Sigma) omarmd om hun organisatieprocessen te optimaliseren. Minder verspilling, meer klantwaarde.

Het nadeel van Lean is dat innovatie en vernieuwing in de praktijk vaak te weinig ruimte krijgt. Daarnaast wordt Lean door veel medewerkers geassocieerd met Lean and Mean. Hoewel het niet de bedoeling van de methodiek Lean is, wordt het toch vaak aangegrepen voor afslanking van de organisatie (lean and mean).

Welke organisatiestructuur of aanpak u ook kiest; een organisatie valt of staat met de inzet(baarheid), kwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers. Snelle ontwikkelingen vragen om snelle aanpassingen. Medewerkers maken het mogelijk, of juist niet, om als organisatie wendbaar en vitaal te blijven.

Wendbaarheid en vitaliteit: De mensen zíjn de organisatie
De organisatie verandert zo snel als de mensen veranderen. Bij verandermanagement (change management) gaat het dus vooral over het gedrag van mensen. Medewerkers moeten (toekomstige) klantwensen kennen, nieuwe producten bedenken en bestaande diensten verbeteren. Alleen zo houden ze de organisatie wendbaar en toekomstbestendig.

Hoe energiek en talentvol uw medewerkers ook zijn, een organisatiestructuur moet dit wel ondersteunen. Als medewerkers keer op keer belemmerd worden in het uitvoeren van hun professie door slechte afstemming over taken en verantwoordelijkheden binnen teams, of als ze te druk bezig zijn met interne verantwoording, raken mensen gedemotiveerd. De gevolgen laten zich raden.

Meer informatie
De organisatiestructuur moet ondersteunend zijn aan wat de organisatie wil bereiken. Passend bij de praktijk, werkbaar voor de medewerkers. Hoe u dit realiseert binnen uw organisatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie of plan een vrijblijvende intake met ons in.

Terug naar organisatieontwikkeling

Veelgestelde klantvragen

In een tijd waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn, moeten organisaties nadenken over hun werkwijze. Sluit deze nog voldoende aan bij de klantwens? Kunnen de kosten omlaag? De noodzaak om te veranderen wordt vaak ingegeven omdat er simpelweg bezuinigd moet worden. Is de nood zo hoog dat een organisatie bijna failliet is, dan is reorganiseren vrijwel altijd een must. Hopelijk wordt eerder duidelijk dat op de oude voet doorgaan op de langere termijn niet meer werkt. In dat geval komen wij graag in beeld. Weten wat wij kunnen betekenen om de kosten in te perken en processen te optimaliseren? Plan een gesprek met ons in en we leggen u graag onze aanpak uit.
Als we deze vraag krijgen zijn we allereerst heel benieuwd wat de aanleiding is geweest om een nieuwe organisatiestructuur te implementeren. Wat houdt deze nieuwe structuur in en wat vraagt dit van de medewerkers?  We stellen u deze vragen om te kijken hoe we onze aanpak op maat kunnen maken voor uw organisatie. Spreekt de visie en aanpak van R-Impuls u aan, neem dan contact met ons op.
Als je moet krimpen is dat een pijnlijke zaak voor alle betrokkenen. Wij komen graag al in beeld voordat het noodzakelijk is om te snijden in het personeelsbestand. We geloven er namelijk in dat er, ook in moeilijke tijden, andere oplossingen denkbaar zijn. Door natuurlijk verloop en/of door een andere koers en aanpak. Geen reorganisatie, maar continu veranderen, verbeteren en innoveren. Zodat medewerkers zich continu ontwikkelen en daarmee mobiel blijven, ook op de externe arbeidsmarkt. En je talentvolle medewerkers? Die willen blijven als ze zich verbonden voelen met de organisatie en haar ambitie en als ze genoeg uitgedaagd worden.
Weten wat we kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!
Medewerkers gemotiveerd houden in onrustige tijden kan lastig zijn. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Een open deur misschien, maar zorg dus in ieder geval voor duidelijkheid of geef aan welke onduidelijkheden er nog zijn, ook voor de organisatie zelf. Verder is het belangrijk dat leidinggevenden open in gesprek blijven met hun medewerkers, ook over de te verwachten (on)mogelijkheden in de toekomst binnen de organisatie.
We hebben een programma ontwikkeld voor leidinggevenden dat precies over deze onderwerpen gaat. Of er in een organisatie nu sprake is van ontslag of niet, deze thema’s zijn altijd belangrijk. Meer weten of met ons hierover in gesprek? Neem dan contact met ons op!
Dit is een mooie aanleiding om met ons te schakelen! Wil je naar de toekomst toe kostenbewust zijn en besparen, dan hebben al je interne adviseurs (lees: medewerkers) hier verstand van. Zij weten als geen ander wat er in de praktijk werkt en wat niet. Waar en hoe ze klanten, beter en sneller (en dus goedkoper) kunnen bedienen. Zij zijn de experts, je hoeft ze alleen maar te faciliteren. Dit vraagt om een organisatiestructuur waarin medewerkers ruimte krijgen voor inbreng. Is het eenvoudig? Nee, zeker niet. Levert dit direct een besparing op? Ook niet. Maar wij bekijken graag met je waar wij denken dat je organisatie op de lange termijn mee geholpen is. Een duurzame oplossing dus. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!