“De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.”

– Mahatma Ghandi –

Van visie naar beleid: Het samen waarmaken

visieOrganisaties moeten slagvaardig zijn. Dit kan alleen met medewerkers die zich blijven ontwikkelen. Passend bij de ambitie en de kernwaarden van de organisatie. Zo ontwikkelt de organisatie zich als geheel. Continu. Het is belangrijk een visie te hebben op leren en ontwikkelen. Evenzo belangrijk is een visie op leiderschap.

Van visie naar beleid: Leren integreren
Om de visie(s) in praktijk te brengen is beleid nodig. Leerbeleid is hier een voorbeeld van. Beleid zorgt voor afspraken waar iedereen eenduidig naar kan handelen. Directie en leidinggevenden geven vervolgens het voorbeeld. Ook medewerkers van Human Recource Management (HRM) vervullen hierin een belangrijke rol.

Onze dienst
We begeleiden uw organisatie bij het vertalen van uw visie (zoals een visie op leren & ontwikkelen en een visie op leiderschap) naar (leer)beleid en stellen hiervoor ook hulpmiddelen beschikbaar. Een handleiding voor het opstellen van leerbeleid is hier een voorbeeld van. We trekken graag samen op met directie, betrokken leidinggevenden en de afdeling Human Recource Management.

Terug naar Visieontwikkeling

Veelgestelde klantvragen

Er zijn oneindig veel werkvormen te bedenken om tot een nieuwe visie te komen. Belangrijkste is dat een werkvorm uitdaagt en prikkelt om te komen tot een visie die alleen van jullie kan zijn. Een visie is meestal voor een deel al impliciet aanwezig in een organisatie en valt of staat dan ook met de input en betrokkenheid van de aanwezigen. Welke werkvormen wij zouden aanraden? Dat bedenken we pas als we duidelijk hebben wie jullie zijn, wat jullie willen bereiken en wat jullie situatie is. Plan hiervoor een afspraak met ons in!
Een heldere visie is mooi, maar als de visie niet tot uitdrukking komt in het dagelijks handelen heb je er niks aan. Laat daarom mensen zelf meedenken. Wat betekent deze visie voor het dagelijks werk in mijn team? Welke afspraken maken wij hierover? Betrek ze en het wordt echt iets van hen. Neem contact met ons op om te horen wat wij hierin voor u kunnen betekenen.
Als je stagiaires in je organisatie hebt, wil je dat ze goed begeleid worden. Je hebt als organisatie op die manier de kans om je te profileren bij aanstaande vakgenoten en hun netwerk en je hebt potentiële talenten snel in het vizier. Niet iets om aan het toeval over te laten dus. Het begeleiden van stagiaires vraagt om visie op mens en organisatie en beleid op leren en ontwikkelen; specifiek voor de begeleiding van studenten. Wij kunnen u ondersteunen bij het formuleren van beleid op dit vlak. We hebben hiervoor een handleiding en format beschikbaar. Uiteraard kunnen we ook binnen uw organisatie voor ondersteuning zorgen.

Meer informatie over onze handleiding en format, of een vrijblijvend gesprek inplannen? Neem contact met ons op!