Met veel plezier ga ik bloggen. Niet alleen op deze site, ook op andere plaatsen, zoals voor Expand. En daarmee voor veel professionals met kennis en ervaring op het gebied van HR(D) en Leiderschap.

Voor wie nu verwacht dat er ik iets ga vertellen over cursussen, werkvormen, nieuwste technologische ontwikkelingen of leerplanners… helaas, die moet ik teleurstellen. Uiteraard kan ik vanuit mijn achtergrond het nodige daarover vertellen, maar het is niet waar mijn passie ligt.

Ik wil jullie inspireren leren en ontwikkelen centraal te gaan stellen. Binnen je organisatie, binnen je rol als bijvoorbeeld leidinggevende of specialist en – bovenal – voor jou persoonlijk. Eenvoudigweg omdat dat hét belangrijkste is voor elke organisatie die toekomstbestendig wil zijn. Of ieder mens dat onafhankelijk wil blijven, zonder het gevoel te hebben noodgedwongen vast te (komen) zitten in een specifieke functie, organisatie of situatie.

Gaat dit over duurzame inzetbaarheid? Mobiliteit? Vitaliteit? Jazeker. Maar het gaat over nog veel meer. Het gaat ook over organisatieontwikkeling. Over organisaties wendbaar worden en in staat worden om continu te vernieuwen en verbeteren. Met andere woorden: hoe organisaties toekomstbestendig worden.

Voor het centraal stellen van leren en ontwikkelen is meer nodig dan een aanpassing van de structuur van de organisatie, het invoeren van nieuwe werkwijzen, een andere inrichting van kantoren, of het trainen van medewerkers. Het gaat om duurzaam veranderend gedrag, een waardengedreven ambitie, visie op mens en organisatie, leiderschap, talentontwikkeling, samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid en nog veel meer…. Ik vertel hier graag over in de blogs die gaan volgen!

Marie-Chrisitne Smit | R-Impuls